Yleistä

Tietoa yhdistyksestämme:

Uudenkoiviston kiinteistönomistajat ry. on noin 400 uusikoivistolaisen kiinteistönomistajan yhdistys.
Yhdistyksen sääntöjen mukaan ’tarkoituksena on valvoa Uudenkoiviston kiinteistönomistajien etuja yleensä sekä edistää yhdistyksen jäsenten tietoisuutta yleisistä- sekä varsinkin kunnallisista asioista sekä antaa kaikkea mahdollista apua ja neuvoa kaikissa kiinteistöä koskevista asioista. Yhdistys järjestää jäsenilleen keskustelutilaisuuksia, joissa he voivat esittää omia mielipiteitään kulloinkin esiin tulevissa asioissa.’